Lễ hội văn hóa CS2-Q7 2017

Với mục đích ôn lại kiến thức đã học, tạo sân chơi giúp bé được hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới. Kết quả của 03 tháng hè vừa rồi các bé được du lịch vòng quanh thế giới, học về các nước: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ. Trong lễ hội có văn nghệ, biểu diễn thời trang, rồi giới thiệu trang phục truyền thống các nước.