thông báo khẩn - học sinh nghỉ học tránh bão số 16

Theo chỉ thị và thực hiện Công điện Hỏa tốc của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của bão số 16 – bão Tembin

Ban Giám Hiệu hệ thống trường mầm non Con Mèo Vàng xin trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh về việc cho Bé nghỉ học tránh bão, cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ học: Từ 11:00 ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017.
2. Thời gian đi học lại: Thứ tư, ngày 27/12/2017.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG HỆ THỐNG
                                                                                                 (Đã ký)