HTV9 - MOTHER GOOSE TIME

Chương trình "Mother Goose Time" Được chúng tôi mua bản quyền trực tiếp và biên soạn phù hợp cho các bé.
Phát huy tối đa 33 kỹ năng giúp bé phát triển toàn diện một cách tự nhiên nhất.
Xây dựng mỗi bài học là một chủ đề thực tế, gần gũi, dễ hiểu.
Kết hợp hoạt động thể thao và tư duy logic.
Môi trường học song ngữ Việt – Anh.